Prin Rezolutia nr. 2079/2015 a Consiliului Europei privind egalitatea și responsabilitatea părintească comună: rolul taților, Adunarea Parlamentară solicită Statelor membre ale Consiliului Uniunii Europene:

(…)

5.11 ”să încurajeze planurile parentale care permit părinților să stabilească principalele aspecte ale vieții copilului lor și să introducă posibilitatea ca în interesul superior al copilului să poată solicita o revizuire a aranjamentelor luate care îi afectează în mod direct, în special domiciliul acestora.”

 1. Ce este un plan parental?

Planul parental este o înțelegere a părinților (un acord/ înțelegere co-parentală), în scris, prin care este descrisă modalitatea în care părinții își vor crește copiii după divorț.

Planul parental este, de asemenea, cunoscut ca acord parental/înțelegere co-parentală sau plan de îngrijire părintească. Acest plan intervine atunci când exercitarea autorității părintești se exercită în comun.

În conținutul acestui plan se includ drepturile, responsabilitățile și deciziile referitoare la relațiile personale ale părinților, programele de vacanță, problemele de sănătate. educație și îngrijire ale copilului.

Planul permite părinților să evite viitoare conflicte care ar putea apărea pe viitor ca urmare a lipsei de înțelegere între aceștia prin stabilirea unor angajamente și reguli pe care părinții se înțeleg să le urmeze și să le respecte.

Dacă există și alte părți implicate în viața copilului, cum ar fi bunicii sau persoane autorizate, bone, alte rude, drepturile lor pot fi, de asemenea, subliniate în planul parental.

Cercetările au demonstrat că atunci când există înțelegere între părinți, copiii se adaptează mult mai ușor separării și divorțului.

Planul ar trebui să conțină modul în care vor fi luate deciziile care privesc copilul (părinții decid de comun acord sau individual cum se rezolvă posibilele conflicte care vor apărea), cum vor comunica între ei informațiile privitoare la copil (în ce modalitate aceștia își iau angajamentul de a nu implica minorul ), programul de relații personale pe perioada școlară, a vacanțelor și în cadrul activităților extra școlare etc.

2. Ce cuprinde un plan parental?

Există mai multe componente pe care trebuie să le includă un plan parental. Acestea sunt:

 • Aspecte privind locuința și programul de legături personale;
 • Decizii, comunicare de informații, schimbări în program, rezolvarea problemelor;
 • Îndatoririle și responsabilitățile fiecărui părinte;
 • Transportul cu privire la  preluarea și aducerea copilului;
 •  Programe de vacanță, sărbători și zile de naștere;
 • Aspecte de ordin financiar;
 • Decizii cu privire la sănătatea copilului;
 • Educație;
 • Activități extrașcolare;
 • Religie;
 • Cultură;
 • Alte persoane/bunici/familia extinsă;
 •  Călătorii;
 • Alte aspecte care pot interesa părinții

Pentru realizarea acestui plan parental este nevoie de colaborarea și conlucrarea părinților întrucât aceștia pot stabili de comun acord și în cele mai mici detalii aspecte legate de organizarea vieții de după divorț astfel încât copilul să nu resimtă conflictul parental și să beneficieze de un climat cât mai armonios, stabilitate și predictibilitate.

3. Cine poate elabora un plan?

 • Părinții

În mod obișnuit, părinții copilului pot elabora un astfel de plan și se pot folosi de acesta în cadrul procedurii de divorț de pe rolul instanțelor de judecată, urmând să se ia  act de către instanța de judecată de aceasta înțelegere.  

 • Expertul psiholog

Planul parental poate fi parte a  expertizei psihologice judiciare atunci când instanța de judecată, din oficiu sau la cererea unei părți poate stabili ca obiectiv ”propunerea unui plan de coparentalitate în funcţie de nivelul dezvoltării şi nevoilor psihologice specifice ale minorului” urmând ca acest plan să facă parte integrantă din raportul de expertiză psihologică.

Prin urmare, planul poate fi realizat de către expertul psiholog pe baza nevoilor de dezvoltare ale copilului având în vedere și disponibilitatea de negociere a părinților.

 • Mediatorul

Mediatorul poate elabora și redacta un astfel de plan în cadrul procedurii de mediere urmând să fie consființită înțelegerea părţilor de către instanța de judecată.

***

Este esențial să beneficiați de asistență ghidată în elaborarea și redactarea unui astfel de plan din partea unui mediator-avocat specializat în dreptul familiei întrucât pot apărea dificultăți în negocierea și stabilirea componentelor planului.