Chiar dacă există o hotărâre judecătorească prin care s-a stabilit, în mod definitiv, domiciliul minorului, legăturile personale ale părintelui nerezident cu minorul, obligarea la plata unei pensii de întreținere  – în cazul schimbării împrejurărilor – instanța de tutelă poate modifica măsurile cu privire la drepturile și îndatorile părinților divorțați față de copiii lor minori, la cererea oricăruia dintre părinți.

Astfel că, putem spune că hotărârea judecătorească prin care s-au stabilit masurile cu privire la drepturile și obligațiile părinților față de copiii lor minori nu se bucură de autoritate de lucru judecat, această hotărâre păstrându-și eficiența juridică cât timp se mențin și situațiile care au justificat adoptarea măsurii respective.

Această modificare își găsește justificarea atunci când:

  • interesele minorului o cer, adică părintele în a cărui îngrijire se află minorul nu-i mai poate asigura o dezvoltare corespunzătoare;
  • legăturile personale nu se mai pot desfășura în condițiile initial dispuse având în vedere tipicitatea fiecărei situații în parte (ex. relocarea unui părinte, programul locului de muncă al acestuia, existența unei alte situații de fapt, opinia copilului etc.)
  • pensia de întreținere stabilită inițial poate fi modificată, în sensul micșorării sau majorării acesteia, în funcție de împrejurările nou apărute (ex. lipsa unui loc de muncă, diminuarea salariului, apariția unui alt copil etc.)

La restabilirea domiciliului minorului, instanța de judecată va ține seama de criteriile consacrate care desemnează interesul superior al copilului. Aceste criterii sunt: vârsta copilului, posibilitățile părintelui de a-i asigura o bună dezvoltare fizică, intelectuală și morală, atașamentul față de minor precum și al minorului față de părinte, opinia copilului, situația locativă etc.

***

Accesează rubrica Contact și programează o întâlnire on-line sau la sediul cabinetului pentru a discuta detaliile cazului dumneavoastră.