În Monitorul Oficial, Partea I nr. 112 din 8 februarie 2024 a fost publicată Decizia nr. 16/2023 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj.

Conform deciziei ICCJ, chiar dacă plângerea contravențională este depusă inițial fără motivare, reclamantul are posibilitatea să își motiveze plângerea până la primul termen de judecată, beneficiind de procedura de regularizare a cererii prevăzută de Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă.